Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

TIN TỨC

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DẠY HỌC SAU KHI NGHỈ DỊCH NĂM HỌC 2019-2020

5/1/2020 9:29:43 PM
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DẠY HỌC SAU KHI NGHỈ DỊCH NĂM HỌC 2019-2020

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HÓA     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG TH LÊ TRỰC                          Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

       Số:       /KH-THLT                               Tiến Hóa, ngày 27  tháng  4  năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN DẠY HỌC SAU KHI NGHỈ DỊCH NĂM HỌC 2019-2020

 

 1. Căn cứ XD kế hoạch:

    - Căn cứ Công văn số 1125/BGD ĐT-GDTH ngày 31/3/2020 của Bộ GD&ĐT về việc thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II, năm học 2019-2020;

- Công văn 1113/BGD ĐT-GDTrH ngày 30/3/2020 của Bộ GD&ĐT về việc thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II, năm học 2019-2020 đối với THCS và THPT;

- Căn cứ Công văn số 689/SGD ĐT ngày 04/4/2020 của Sở GD&ĐT về việc thực hiện hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020;

- Căn cứ Công văn số 109/PGD&ĐT ngày 09/4/2020 của Phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020;

- Căn cứ Công văn 687/UBND-KGVX ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 trong tình hình mới;

- Căn cứ Công văn số 823/SGD ĐT-CtrTT ngày 27/4/2020 của Sở GD&ĐT Quảng Bình về việc thông báo đi học trở lại và hướng dẫn các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh;

- Công văn 828/SGD ĐT-GDTrH ngày 27/4/2020 của Sở GD&ĐT Quảng Bình về việc hướng dẫn thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học học kỳ II năm học 2019-2020;

- Căn cứ Công văn số 132/PGD&ĐT ngày 28/4/2020 của Phòng GD&ĐT Tuyên Hóa về việc thông báo đi học trở lại và hướng dẫn các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh;

- Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường Tiểu học Lê Trực.

 1. Mục đích, yêu cầu:
 • Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của cấp trên, nhà trường xây dựng KH thực hiện dạy học thống nhất sau khi học sinh trở lại trường sau dịch bệnh Covid-19.
 • Thực hiện chỉ đạo các Tổ chuyên môn trong việc tổ chức xây dựng KH thực hiện chương trình, trong soạn bài để bảo đảm yêu cầu chuẩn Chương trình sau khi giảm tải, bảo đảm hoàn thành Kế hoạch năm học 2019-2020, thực hiện xét HTCT lớp học và HTCTTH đúng tiến độ thời gian chung của tỉnh.

- Làm căn cứ để thực hiện ưu tiên các hoạt động trọng tâm thực hiện tại trường đồng thời hỗ trợ học sinh tự học, tự nghiên cứu ở nhà những nội dung được giảm.

 •  Kết hợp dạy học với thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo HD của các cơ quan chứng năng khuyến cáo.
 1. Thực hiện Chương trình:
 1. Thời gian thực hiện:

Tính đến nay (27/4/2020), trường đã hoàn thành Chương trình tuần 21 (tuần 3 của Chương trình học kỳ II).

Chương trình thực hiện trong thời gian còn lại: 9 tuần (giảm 5 tuần).

Dự kiến thực hiện dạy Chương trình sau khi nghiên cứu giảm tải từ tuần 22 đến tuần 35: 9 tuần thực dạy.

Thời gian hoàn thành: Ngày 11/7/2020.

 1. Chương trình cụ thể (từ tuần 1 đến tuần 10):

        Tuần 1: Từ ngày 04/5 đến ngày 09/5/2020 (DH theo chương trình giảm tải)

Tuần 2: Từ ngày 11/5 đến ngày 16/5/2020 (DH theo chương trình giảm tải)

Tuần 3: Từ ngày 18/5 đến ngày 23/5/2020(DH theo chương trình giảm tải)

Tuần 4: Từ ngày 25/5 đến ngày 30/5/2020(DH theo chương trình giảm tải)

Tuần 5: Từ ngày  01/6 đến ngày 06/6/2020(DH theo chương trình giảm tải)

Tuần 6: Từ ngày 08/6 đến ngày 13/6/2020(DH theo chương trình giảm tải)

Tuần 7: Từ ngày 15/6 đến ngày 20/6/2020(DH theo chương trình giảm tải)

Tuần 8: Từ ngày 22/6 đến ngày 27/6/2020(DH theo chương trình giảm tải)

Tuần 9: Từ ngày 29/6 đến ngày 04/7/2020(DH theo chương trình giảm tải)

        Tuần 10: Từ ngày 06/7 đến ngày 11/7/2020(Ôn tập, kiểm tra cuối năm, tập hợp báo cáo)

  Tuần 11: Từ 13/7 đến 15/7: Hoàn thành hồ sơ và tổng kết năm học 2019-2020.

 1. Thực hiện dạy học 2 buổi/ngày:
 • Nhà trường xây dựng thời khóa biểu 10 buổi/tuần và tổ chức dạy học để hoàn thành Chương trình giảm tải vừa ôn tập, bổ sung kiến thức cho học sinh do thời gian nghỉ quá dài.
 • Buổi thứ 1: Dạy theo Chương trình đã được giảm (bắt buộc).
 • Buổi thứ 2: Dành cho các tiết tăng thêm: Nhà trường thực hiện kết hợp ôn tập bổ sung kiến thức đối với môn được tăng thêm. GV xây dựng báo giảng và soạn bài phù hợp với môn được tăng thêm.
 1. Hồ sơ phục vụ dạy học từ ngày 4/5/2020:
 • Lịch báo giảng: theo tuần giảm tải: Tuần 1 đến tuần 9.
 • Sổ soạn bài.
 • Chương trình giảm tải theo môn dạy của GV được phân công (phụ lục kèm theo).
 • Đề kiểm tra định kỳ theo quy định của Thông tư 22.
 • Một số tài liệu khác.
 1. Phương án giãn cách học sinh tại trường, lớp học:

Thực hiện Công văn số 823/SGDĐT-CtrTT của SGD; Công văn 132/PGD&ĐT của Phòng GDĐT Tuyên Hóa về thực hiện giãn cách xã hội, trường thống nhất hướng dẫn các lớp thực hiện giãn cách tại trường, lớp học như sau:

 1. Bố trí học sinh trong lớp học: Mỗi lớp học, GV căn cứ sỹ số để sắp xếp lại bàn ghế được dãn rộng hết diện tích trong phòng, có thể kê thêm bàn ghế, giải phóng các đồ dùng, vật dụng trong lớp ra ngoài để ưu tiên diện tích đặt bàn ghế nhằm dãn cách các vị trí ngồi học cho học sinh. Không bố trí ngồi học nhóm mà cho HS ngồi quay mặt lên bảng lớp.
 2. Tổ chức các hoạt động GD ngoài lớp học: Thực hiện giãn cách tối thiểu theo quy định tại Chỉ thị 19 của Thủ tướng CP, hạn chế các hoạt động nhóm để học sinh hoạt động bảo đảm các khoảng cách và an toàn phòng dịch. Bố trí xen kẽ các khối lớp được phép ra vào hợp lý không cho học sinh ra chơi đồng loạt. Cụ thể:

* Buổi sáng: Thời gian bắt đầu tiết 1 là 7 giờ 15 phút.

 • Khối lớp 1,3 và 4: Sau 80 phút cho ra ngoài lớp học: 1 lần vào cuối Tiết 2 (Ra 8 giờ 35 phút, vào 8 giờ 50 phút); Sau đó vào học tiếp 2 tiết, đến 10 giờ 10 phút ra về.

Bố trí khu vực vui chơi: Khối 1 chơi ở phía trên sân chào cờ ở khu vực Thư viện Xanh; Khối 3 chơi ở khu vui chơi vận động; Khối 4 chơi ở sân bóng đá. Sau một tuần các khối đổi vị trí vui chơi cho nhau.

 • Khối lớp 2 và 5: Sau 120 phút cho ra ngoài lớp học: 1 lần vào cuối tiết 3 (Ra 9 giờ 15 phút vào 9 giờ 30 phút) Sau đó học tiếp 1 tiết, đến 10 giờ 15 bãi học.

Bố trí khu vực vui chơi: Khối 2 chơi ở dãy nhà hai tầng mới và ở thư viện Xanh; Khối 5 chơi ở khu vui chơi vận động và sân bóng đá. Sau một tuần hai khối đổi vị trí vui chơi.

* Buổi chiều: Vào học lúc 14 giờ 15 phút

 • Khối lớp 1,3 và 4: Sau 80 phút cho ra ngoài lớp học: 1 lần vào cuối Tiết 2 buổi chiều (Ra 15 giờ 35 phút, vào 15 giờ 50 phút); Sau đó vào học tiếp 1 tiết, đến 16 giờ 30 phút ra về.
 • Khối lớp 2 và lớp 5: Vào học 14 giờ 15 phút, học liên tục 3 tiết đến 16 giờ 15 ra về. (Trong thời gian 5 phút chuyển tiết, học sinh có nhu cầu đi vệ sinh thì GV tạo điều kiện để HS đi)

* Trong quá trình học sinh ra ngoài lớp, trường bố trí GV, nhân viên theo dõi học sinh như sau:

 Đ/c Văn( nhân viên Y tế), đ/c Lành (Nhân viên kế toán) theo dõi khu vệ sinh để HS đi không tụ tập đông,.

        Đ/c GVCN phối hợp với GV dạy bộ môn theo dõi học sinh ra vào lớp mình theo khung giờ quy định.

Đ/c Hà Tổng phụ trách Đội theo dõi các khu vực vui chơi của HS;

Đ/c Minh theo dõi ở phòng thư viện và Thư viện xanh.

 • Nhà trường nghiêm túc thực hiện giáo dục ý thức vệ sinh phòng dịch thường xuyên đối với CBQL, GV và HS: Đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng, xịt nước khử trùng, không dùng chung nước uống, khăn lau tay…..
 1. Tổ chức thực hiện:
 1. Đối với đ/c Hiệu trưởng:
 • Xây dựng kế hoạch thực hiện dạy học sau khi nghỉ dịch. Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch.
 • Phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.
 • Chỉ đạo chung và chịu trách nhiệm các hoạt động dạy học kết hợp phòng chống dịch bệnh trong trường học.
 1. Đối với đ/c Phó Hiệu trưởng (Lãnh đạo phụ trách chuyên môn và các hoạt động ngoài giờ)

       - Bám sát kế hoạch của nhà trường để lên kế hoạch chỉ đạo chuyên môn và hoạt động ngoài giờ theo tháng, tuần cụ thể, phù hợp. Kiểm tra chặt chẽ công tác soạn, giảng của giáo viên theo kế hoạch giảm tải. Chỉ đạo các tổ chuyên môn lên chương trình và dạy học nghiêm túc. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn để tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện. Xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra cuối học kì 2 đảm bảo theo hướng dẫn (Chú ý đề kiểm tra, không ra những bài đã thực hiện bỏ, hoặc không dạy, hoặc đã yêu cầu HS tự học ở nhà..)

    - Chỉ đạo các tổ, các GV thực hiện nghiêm túc việc kết hợp dạy học với thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo HD của các cơ quan chứng năng khuyến cáo và theo phương án giản cách HS của nhà trường.

 1. Đối với Tổ chuyên môn:

       - Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình trong soạn giảng để bảo đảm yêu cầu chuẩn Chương trình sau khi giảm tải, bảo đảm hoàn thành Kế hoạch năm học 2019-2020, thực hiện xét HTCT lớp học và HTCTTH đúng tiến độ thời gian.

Thực hiện nghiêm túc việc sinh hoạt chuyên môn.

Chỉ đạo các thành viên trong tổ thực hiện tốt công tác kết hợp dạy học với thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

 1. Đối với GVCN:
 • Thực hiện nghiêm túc kế hoạch dạy học theo chương trình giảm tải.
 • Soạn giảng chu đáo
 • Quan tâm ôn tập, bổ trợ kiến thức cho học sinh. Phối hợp với gia đình để hướng dẫn HS học ở nhà.
 • Trong quá trình dạy học phải theo dõi chặt chẽ tình trạng sức khỏe của HS và làm tốt công tác phòng dịch bệnh ở lớp mình phụ trách. Theo dõi và quản lý tốt học sinh của lớp mình, không để các em tụ tập đông.
 1. Đối với giáo viên bộ môn khác:
 • Thực hiện nghiêm túc kế hoạch dạy học theo chương trình giảm tải.
 • Soạn giảng chu đáo
 •  Phối hợp với GVCN để ôn tập, bổ trợ kiến thức cho học sinh. Tham gia công tác phòng dịch bệnh tại trường học.
 1. Đối với Ban đại diện CMHS (lớp/trường):
 • Phối hợp với nhà trường để tuyên truyền, giải thích cho phụ huynh hiểu về kế hoạch dạy học, vận động phụ huynh quan tâm nhắc nhỡ, tạo điều kiện con em tham gia học tập tốt.
 • Nhắc nhỡ phụ huynh thực hiện tốt việc phòng dịch cho con.

 

 

Nơi nhận:                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

 • BPTH Phòng;
 • LĐ, GV trường;
 • Ban đại diện CMHS trường;
 • Lưu VT.                                                                                  Hoàng Thị Nguyệt

 

 

Những tệp tin đính kèm:

Hoàng Thị Nguyệt

ĐỊA CHỈ
Tiến Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
Email: th­_letruc@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Tiểu học Lê Trực
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình