Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

TIN TỨC

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2020

11/11/2020 7:32:10 AM
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2020

PHÒNG GD& ĐT TUYÊN HÓA

TRƯỜNG TH LÊ TRỰC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                          Số: 07/ KH -THLT                                                                      Tiến Hóa, ngày 29 tháng 9 năm 2020

 

                                                          KẾ HOẠCH

                   TỔ CHỨC TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM  2020

 

             Thực hiện Công văn số 2389/SGD&ĐT-CNTX ngày 25/9/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình;

         Kế hoạch số 1092 /KH-UBND ngày 29 /9/2020 của UBND huyện Tuyên Hóa về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020;

         Công văn số 405/PGD&ĐT ngày 29/9/2020 của Phòng GD ĐT Tuyên Hóa về việc hướng dẫn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020;

          Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị. Trường tiểu học Lê Trực xây dựng kế hoạch tổ chức hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2020 như sau:

I. Mục đích yêu cầu:

         Tổ chức Tuần lễ nhằm nâng cao nhận thức của GV, HS, PH về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời; tăng cường trách nhiệm của chính quyền địa phương, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc xây dựng và cung ứng các kênh và công cụ học tập suốt đời cho người dân.

           Các hoạt động của Tuần lễ phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, nhằm thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của các tổ chức, đoàn thể, các lực lượng trong nhà trường trong điều kiện bảo đảm phòng chống dịch COVID-19.

  II. Chủ đề:

“Chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời”
 III. Thời gian
* Thời gian: Từ ngày 01/10/2020 đến ngày 07/10/2020

- Một số mốc thời gian cụ thể:

Ngày 01/10/2020 :  8 giờ tham gia Lễ Khai mạc tại UBND xã

(Từ 15 giờ 20 phút – 16 giờ): Phát động phong trào hưởng ứng Tuần lễ tại trường.

Ngày 02/10: Tổ chức hướng dẫn khai thác, tìm kiếm thông tin trên mạng; đọc sách trực tuyến

Ngày 05/10: Tổ chức Giới thiệu sách, quyên góp sách

Ngày 06/10:  Tổ chức các hoạt động đọc sách

Ngày 07/10: Tổng kết

 IV. Tổ chức các hoạt động:

 - Tham gia lễ Khai mạc “Tuần lễ học tập suốt đời năm 2020” tại UBND xã.

 - Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền trước cổng trường và thư viện.           

  - Tổ chức phát thanh trên hệ thống đài phát thanh của trường, viết tin bài về các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2020”.

 - Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, vai trò, lợi ích của việc chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập; triển khai xây dựng các mô hình học tập; chủ đề các hoạt động của Tuần lễ như viết bài, đưa tin lên trang Web của trường, tổ chức cho HS giới thiệu các cuốn sách hay…

 - Triển khai các hoạt động của Tuần lễ theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến nhằm lan tỏa thông điệp và đưa chủ đề của Tuần lễ vào cuộc sống một cách thiết thực.

- Triển khai các chương trình học tập trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy, học, hoạt động thư viện;  (sách, báo, bài giảng điện tử…), phổ biến, giới thiệu các tài nguyên này trên cổng thông tin điện tử của đơn vị.

- Tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin trên mạng Internet một cách an toàn, hiệu quả cho học sinh, phụ huynh, cán bộ công nhân viên chức, người lao động.

- Khuyến khích thư viện hợp tác, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau về cơ sở vật chất, trang thiết bị thư viện, kinh nghiệm quản lý, nguồn nhân lực; tăng cường các hoạt động khuyến đọc, triển khai các mô hình đọc sách, chia sẻ tri thức liên  hệ, luân chuyển sách, báo, tài liệu giấy và tài liệu số với nhau.

- Phát động phong trào xây dựng “tủ sách lớp học” trong các nhà trường, xây dựng không gian học tập tại  thư viện, góp phần nuôi dưỡng thói quan và nhu cấu học thường xuyên cho học sinh.

     -  Phát động phong trào thi đua: “Dạy tốt - Học tốt”  tổ chức các hoạt động khuyến học, thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ… với những nội dung thiết thực.                Cuối tuần lễ tổ chức tổng kết khen thưởng những GV, NV, HS  đạt nhiều thành tích cao trong tuần lễ phát động.

V. Phân công nhiệm vụ:

1. Đ/c: Hoàng Thị Nguyệt - Hiệu trưởng phụ trách chung

2. Đ/c: Lê Thị Hoa Thục - Phó Hiệu trưởng:  Xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện nội dung kế hoạch của trường. Tổng hợp kết quả hoạt động của các bộ phận có liên quan trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời để báo cáo về

Phòng giáo dục theo quy định.

3. Nguyễn Thị Ánh Tuyết - GV Âm nhạc - Tập luyện văn nghệ.

4..Đ/c Lê Thị Hồng Minh - Cán bộ thư viện: Xây dựng kế hoạch giới thiệu sách, phát động tuần lễ đọc sách, sắp xếp, bố trí phòng thư viện thoáng mát, sạch đẹp.

Triển khai các chương trình đọc sách trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện; (sách, báo) 

5. Đ/c Hoàng Thị Linh Hà - Tổng phụ trách Đội: Tổ chức phát thanh trên hệ thống đài phát thanh của trường, tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của việc học tập suốt đời năm 2020. Chủ đề: “Chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời”

6. Đ/c Phạm Thị Hường - Giáo viên Mỹ thuật: Chụp hình, quay Video các hoạt động diễn ra trong tuần lễ.

7. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Xuân - Giáo viên tin học: Hướng dẫn, tập huấn cho CB, GV, NV và HS về kỹ năng tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin trên mạng Internet một cách an toàn, hiệu quả. Viết tin bài, các hình ảnh về các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2020 cập nhật lên trang Web của trường.

8. Tổ Văn phòng: Treo băng rôn, khẩu hiệu.

        Trên đây là kế họach “ Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2020”  của trường tiểu học Lê Trực.  Đề nghị các bộ phận, tổ chuyên môn và các cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện./.

 

   Nơi nhận:

 - Phòng GD&ĐT;

  - HT, PHT (chỉ đạo);

  - GV (thực hiện);

   - Lưu: VT.

 

 

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

     Lê Thị Hoa Thục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH LỄ KHAI MẠC

HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2020

Thời gian: Ngày 02 tháng 10 năm 2020

 

TT

Thời gian

Nội dung

Thực hiện

Ghi chú

1

8h-8h30

Văn nghệ chào mừng

GV+HS

 

2

8h30-8h35

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Đ/c Thục

 

3

8h35-8h45

Diễn văn Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

Đ/c Nguyệt

 

4

8h45-8h55

Phát biểu hưởng ứng Tuần lễ của người học

Em Khánh Huyền Lớp 5B

 

5

8h55-9h10

Giới thiệu sách

Em Nguyễn Quỳnh  Giao 5A

 

6

9h10-9h15

Phát động quyên góp sách

Đ/c Minh - TV

 

7

9h15- 9h30

Kết thúc Lễ khai mạc

Đ/c Thục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập suốt đời và xây dựng XHHT để cán bộ, công chức, viên chức, học sinh nhận thức được ý nghĩa của việc học tập
đối với việc hoàn thiện nhân cách phát triển bản thân và tính cấp thiết của việc cập nhật, tiếp thu, vận dụng những tri thức mới vào sản xuất và các hoạt động trong xã hội nhằm tăng năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo, phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống.

   Việc tổ chức tuần lễ phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, nhằm thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của ngành, các tổ chức, đoàn thể, các lực lượng xã hội và đông đảo phụ huynh, học sinh trong địa bàn trường; qua đó khuyến khích người dân chủ động học thường xuyên, liên tục và suốt đời, hướng tới xây dựng một xã hội học tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:

Lê Thị Hoa Thục

ĐỊA CHỈ
Tiến Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
Email: th­_letruc@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Tiểu học Lê Trực
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình