Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Một số biện pháp quản lý, chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ chuyên môn ở trường Tiểu học

6/24/2020 7:29:50 AM
Một số biện pháp quản lý, chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ chuyên môn ở trường Tiểu học

 

1. PHẦN MỞ ĐẦU

1.1. Lý do chọn đề tài:

       Chúng ta đều biết rằng mọi hoạt động trong nhà trường Tiểu học đều nhằm mục đích nâng cao chất lượng dạy và học. Chất lượng chụyên môn là yếu tố hàng đầu quyết định sự tồn tại, phát triển, sự sống còn hay tên tuổi và danh tiếng của nhà trường. Để đáp ứng nhu cầu của xã hội, trước sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ và kinh tế của đất nước trong những năm gần đây, ngành GD&ĐT đã có nhiều đổi mới trong phương pháp dạy học cũng như trong công tác quản lý như: Đổi mới phương pháp dạy học theo theo mô hình VNEN nhằm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của HS, lấy HS là trung tâm. Dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng, ứng dụng CNTT trong dạy học, đổi mới công tác quản lý, ứng dụng CNTT vào trong công tác điều hành chỉ đạo của đơn vị. Trong đó  đổi mới cách thức quản lý cả về mặt hành chính và chuyên môn đối với các tổ chuyên môn cũng được coi trọng.

      Ở trường Tiểu học, tổ chuyên môn là một đơn vị hành chính được chia theo khối chuyên môn  giúp Ban giám hiệu quản lý về lĩnh vực chuyên môn trong nhà trường. Thực tế cho thấy, tổ chuyên môn như một “khối óc” một “mắt xích” cực kỳ quan trọng trong bộ máy hoạt động của trường học. Mọi công việc từ chỉ đạo thực hiện chương trình, tổ chức các kỳ thi, quản lý hồ sơ sổ sách, đánh giá cho điểm, đánh giá xếp loại CBGV, duy trì kỷ cương nề nếp đến đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng dạy và học... đều phải thông qua sự quản lý và điều hành sinh hoạt của tổ chuyên môn. Như vậy tổ chuyên môn như một chiếc cầu nối vừa triển khai các kế hoạch của Ban giám hiệu đến tận GV và HS, vừa thực thi và báo cáo việc thực hiện chương trình, kế hoạch. Sinh hoạt tổ chuyên môn là một hoạt động nhằm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực sư phạm cho giáo viên, góp phần tháo gỡ những khó khăn trong quá trình giảng dạy và thực hiện nhiệm vụ. Nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn là những vấn đề về thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh, thực hiện các văn bản chỉ đạo, thực thi nhiệm vụ năm học và các yêu cầu mang tính thực tiễn được mang ra thảo luận, phân tích dưới nhiều góc độ và rút ra những kết luận sư phạm, những biện pháp khả thi có thể vận dụng vào thực tiễn, từ đó nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên. Sinh hoạt tổ chuyên môn nhằm góp phần bồi dưỡng giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học. Vậy thực chất của việc sinh hoạt chuyên môn là gì? Đó chính là những vấn đề xoay quanh câu hỏi “Làm thế nào để nâng cao hiệu quả giờ dạy, chất lượng học tập của học sinh?”. Để việc sinh hoạt tổ chuyên môn trong nhà trường đi đúng hướng, đạt được mục tiêu thì cần thiết phải thực hiện nội dung này một cách khoa học, chặt chẽ và có những biện pháp khả thi nhất phù hợp điều kiện thực tế về đội ngũ giáo viên, tình hình học sinh trong môi trường sư phạm của nhà trường.                      Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018- 2019 về đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục, để thực hiện nhiệm vụ của cán bộ quản lí phụ trách chuyên môn, tôi nhận thấy cần tăng cường công tác sinh hoạt tổ chuyên môn trong nhà trường. Chính từ những trăn trở này, tôi đã tiến hành nghiên cứu và thực hiện sáng kiến "Một số biện pháp quản lý, chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ chuyên môn ở trường Tiểu học" để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.

1.2. Phạm vi áp dụng: Sinh hoạt tổ chuyên môn ở các trường tiểu học dạy học VNEN.

2. NỘI DUNG

2.1. Thực trạng sinh hoạt tổ chuyên môn trong trường Tiểu học.

       Hiện nay việc sinh hoạt của tổ chuyên môn ở các trường Tiểu học nói chung và trường Tiểu học nơi tôi công tác nói riêng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt trong những năm gần đây để phát huy vai trò của tổ chuyên môn trong trường học nhà trường đã tổ chức chuyên đề  “Đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn”. Nhìn chung đại đa số tổ trưởng cũng như giáo viên đã nhận thức được vị trí và tầm quan trọng của tổ chuyên môn trong quá trình dạy học.

a. Thuận lợi:

 - BGH nhà trường đã quan tâm đến chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn.

 - Các tổ chuyên môn hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ của mình.

 - Số lần sinh hoạt theo quy định 2 lần/tháng.

b. Khó khăn.

- Do trường học 2 buổi/ ngày, 10 buổi/ tuần và thời lượng chương trình hầu như ngày nào cũng 7 tiết nên khó bố trí được thời gian họp phù hợp.

- Tổ trưởng chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc quản lí; tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn còn có nhiều hạn chế.

 - Nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn chưa phong phú, hình thức còn đơn điệu, gò bó, chưa đi sâu vào các vấn đề trọng tâm đổi mới phương pháp dạy học và tháo gỡ những khó khăn cho giáo viên trong tổ. Trong các buổi sinh hoạt, không khí thường trầm lắng, giáo viên ít phát biểu ý kiến; những vấn đề mới và khó ít được mang ra bàn bạc, thảo luận.

- Một số ít GV còn coi nhẹ, chưa thực sự say mê với chuyên môn, trong các buổi sinh hoạt chuyên môn ít phát biểu hoặc ít quan tâm đến nội dung sinh hoạt.

- Các hình thức tổ chức sinh hoạt chuyên môn còn đơn điệu, chưa được cải tiến. Hầu như là làm theo một tiến trình người được phân công trình bày báo cáo

chuẩn bị, các thành viên trong tổ góp ý (rất hạn chế). Sau đó lấy ý kiến của tập thể (hầu như là nhất trí). Chưa có sự đổi mới và đột phá nên hiệu quả còn thấp.

- Vai trò, trách nhiệm của tổ trưởng chuyên môn chưa cao. Tổ trưởng còn cả nể, chỉ đạo chưa kiên quyết. Các cuộc họp chuẩn bị nội dung chưa chu đáo, chưa khơi dậy được niềm say mê chuyên môn trong các buổi sinh hoạt. Thông thường nội dung họp chỉ là: triển khai các kế hoạch tuần, tháng, năm của nhà trường, lịch kiểm tra, ký duyệt hồ sơ giáo  án, phân công ra đề đề kiểm tra chất lượng học kỳ, thao giảng dự giờ và một số việc khác.

       Như vậy việc nghiên cứu đúc rút những kinh nghiệm để áp dụng quản lý, chỉ đạo sinh hoạt tổ chuyên môn có hiệu quả là thực sự cần thiết và kịp thời đối với các trường Tiểu học . Trong phạm vi sáng kiến này tôi hi vọng sẽ mang lại một cái nhìn mới mẻ và thiết thực với quan điểm đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt của các tổ chuyên môn như là một trong những biện pháp góp phần đổi mới công tác quản lý của BGH để nâng cao chất lượng giáo dục cho nhà trường trong năm học 2018 - 2019 và các năm học tiếp theo.

2.2. Một số biện pháp quản lý, chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt  tổ chuyên môn ở trường Tiểu học

 2.2.1. Lựa chọn và bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó CM.

      Ngay từ đầu năm học thăm dò ý kiến của tất cả CBGV trong các tổ chuyên môn, trên cơ sở tín nhiệm của tổ, họp Ban lãnh đạo nhà trường ra quyết định bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó theo từng năm học. Việc bổ nhiệm tổ trưởng chuyên môn cần căn cứ vào một số tiêu chuẩn sau:

      Tổ trưởng chuyên môn phải là người có khả năng xây dựng kế hoạch, điều hành tổ chức, hoạt động của tổ theo kế hoạch giáo dục, phân phối chương trình môn học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch năm học của nhà trường; tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trong tổ; đánh giá, xếp loại và đề xuất khen thưởng, kỉ luật giáo viên thuộc tổ mình quản lý.

       Tổ trưởng chuyên môn phải là người có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực, trình độ, kinh nghiệm chuyên môn; có uy tín đối với đồng nghiệp, học sinh. Là người có khả năng tập hợp giáo viên trong tổ, biết lắng nghe, tạo sự đoàn kết trong tổ, gương mẫu, công bằng, kiên trì, khéo léo trong giao tiếp, ứng xử.

       Ngoài các tiêu chuẩn theo quy định tại điều lệ trường Tiểu học, nhà trường còn căn cứ vào kết quả giảng dạy, thành tích bồi dưỡng HS năng khiếu, các kỳ thi giáo viên giỏi các cấp để làm cơ sở bổ nhiệm tổ trưởng chuyên môn.

       Bên cạnh đó hàng năm nhà trường còn cử các tổ trưởng đi học chuyên đề nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ do cấp trên tổ chức như: Tập huấn về công tác quản lý chỉ đạo của tổ trưởng chuyên môn; Tập huấn chuyên môn... Qua các khoá học này tổ trưởng sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm, tích luỹ được nhiều phương pháp hay giúp nhà trường quản lí điều hành  hoạt động chuyên môn của tổ hiệu quả hơn.

2.2.2. Xây dựng kế hoạch chuyên môn tháng, kỳ và năm học

       Vào đầu năm học BGH nhà trường xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học (bản dự thảo).  Sau đó đưa về các tổ chuyên môn lấy ý kiến đóng góp để hoàn thiện và báo cáo tại Hội nghị cán bộ viên chức và người lao động đầu năm học. Trên cơ sở nội dung, phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp, chỉ tiêu chuyên môn... giao cho các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch chuyên môn cho từng tổ. Tuỳ vào đặc điểm, tình hình của tổ, kết quả của năm học trước đạt được mà các tổ xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu và những giải pháp cụ thể. Tuy nhiên để có tính thống nhất cao các tổ cần phải xây dựng kế hoạch theo những nội dung cụ thể như sau:

a. Căn cứ để xây dựng kế hoạch:

       Các căn cứ thường là kế hoạch năm học của nhà trường, kế hoạch chuyên môn của phó Hiệu trưởng phụ trách công tác CM, đặc điểm tình hình của tổ...

b. Xây dựng Kế hoạch từng tháng, từng học kì và cả năm học.

        Đây là phần nội dung trọng tâm của kế hoạch. Vì vậy các tổ chuyên môn cần phải chú ý căn cứ vào phân phối chương trình của từng môn học để lên kế hoạch thật sự hợp lý và đảm bảo được các nội dung quan trọng như:

+ Việc thực hiện chương trình theo tuần học đầy đủ.

+ Đảm bảo số bài kiểm tra định kì theo quy định.

+ Thực hiện đánh giá thường xuyên đảm bảo quy định.

+ Kế hoạch dạy học bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu và phụ đạo HS có năng lực chậm.

+ Kế hoạch sử dụng đồ dùng dạy học, thiết bị thí nghiệm và ứng dụng CNTT vào quá trình dạy học.

+ Công tác nghiên cứu và viết sáng kiến kinh nghiệm cũng như tự học, tự bồi dưỡng của cán bộ giáo viên trong tổ.

+ Xây dựng ngân hàng đề kiểm tra định kì.

+ Kế hoạch thao giảng, dự giờ, rút kinh nghiệm và thi chọn giáo viên giỏi cấp trường, cấp huyện.

+ Kiểm tra và kí duyệt giáo án theo định kì.

+ Đăng kí các chỉ tiêu phấn đấu chuyên môn, các danh hiệu cá nhân và tập thể trong năm học. Đánh giá xếp loại giáo viên trong tổ.

       Sau khi xây dựng kế hoạch này phải được thông qua tổ chuyên môn và kiểm tra, duyệt của phó Hiệu trưởng phụ trách CM. Hàng tháng tổ trưởng phải triển khai kế hoạch cụ thể từng tháng tại phiên họp thường kì của tổ.

c. Các giải pháp thực hiện:

      Phần nội dung này là những giải pháp cụ thể để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các tổ. Thông thường chỉ đạo những giải pháp như sau:

+ Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ, Sở GD về thực hiện chương trình các môn học. Thực hiện đúng các quy định, quy chế chuyên môn của nhà trường đề ra. Thực hiện đúng, có chất lượng các kế hoạch chuyên môn như: Dạy học chính khoá, dạy bồi dưỡng HS giỏi, học sinh năng khiếu và phụ đạo HS năng lực tiếp thu bài chậm. Thực hiện tốt kỉ cương, nề nếp dạy và học.

+ Tăng cường kiểm tra, ký duyệt hồ sơ giáo án đầy đủ theo định kỳ và đột xuất, chú trọng khâu duyệt giáo án chính khoá, giáo án bồi dưỡng.

+ Đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh. HS chủ động làm việc, tự lĩnh hội kiến thức, tự làm việc. Rèn kĩ năng thực hành, tư duy linh hoạt. Dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng, gắn lý thuyết với thực tiễn. Kết hợp dạy chương trình SGK với giáo dục truyền thống địa phương...

+ Tăng cường dự giờ thăm lớp, trao đổi đúc rút kinh nghiệm sau mỗi giờ thao giảng. Đánh giá chính xác, công bằng khách quan.

+ Tham gia thi giáo viên giỏi cấp trường, cấp huyện và cấp tỉnh thường niên. Coi đây là một hoạt động chuyên môn bổ ích, hữu hiệu hàng năm để nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho GV. Rèn luyện kĩ năng và tích luỹ kiến thức để bồi dưỡng, trau rồi chuyên môn nghiệp vụ.

+ Tăng cường ứng dụng CNTT, đồ dùng dạy học vào quá trình dạy học để đạt hiệu quả giờ học cao nhất.

3. Chỉ đạo đổi mới nội dung sinh hoạt  tổ CM mang đậm màu sắc chuyên môn

      Đây là nội dung quan trọng vì nếu đổi mới được nội dung sinh hoạt mang đậm màu sắc chuyên môn sẽ tránh  được tình trạng họp tổ qua loa, chiếu lệ. Đặc biệt là họp mang tính hành chính sự vụ. Qua việc nắm bắt chất lượng sinh hoạt chuyên môn của từng tổ chỉ đạo đổi mới sinh hoạt tổ nhóm CM với những nội dung như sau:

+ Thống nhất chương trình theo từng tuần, tháng: Tại các buổi sinh hoạt theo định kỳ, tổ trưởng yêu cầu GV báo cáo việc thực hiện chương trình môn học tính đến thời điểm họp. Trên cơ sở đó tổ trưởng thống nhất chương trình cho các tuần tiếp theo. Việc thực hiện chương trình phải chính xác và khớp giữa giáo án, sổ báo giảng với thực dạy trên lớp. Việc này giúp tổ trưởng luôn luôn nắm được chương trình, tránh tình trạng GV dạy quá nhanh, chậm hoặc dồn, cắt chương trình.

+ Thống nhất ma trận ra đề kiểm tra định kì, đề thi chọn HS giỏi: Căn cứ vào tiến độ thực hiện chương trình, tổ trưởng chỉ đạo cho GV thảo luận cấu trúc của một đề kiểm tra. Mức độ kiến thức trong đề kiểm tra phải đảm bảo 4 mức độ: biết, hiểu ,vận dụng trực tiếp, vận dụng trong tình huống mới hoặc có nội dung thực tiễn. HS khá, giỏi, trung bình và yếu phải làm được số câu, số điểm theo đúng lực học của mình. Đề kiểm tra phải phát huy được khả năng tư duy, sáng tạo của HS. Riêng đề kiểm tra HS giỏi phải được đem ra bàn soạn cẩn thận và phải ra theo đúng cấu trúc, nội dung đề thi HSG hiện hành. Mỗi GV phải ra ít nhất 2 bộ đề kiểm tra trong năm học rồi đưa ra tổ thảo luận để hình thành ngân hàng đề kiểm tra của nhà trường.

       Trong sinh hoạt chuyên môn đưa ra một số bài hay và khó để tất cả GV trong tổ cùng giải tìm ra phương pháp giải hay nhất để hướng dẫn HS.    

   + Soạn giáo án chung những bài hay và khó, những bài có nội dung mới mẻ. Dạy mẫu và rút kinh nghiệm để thực hiện đổi mới phương pháp dạy học.

       Tổ cử giáo viên có năng lực chuyên môn vững dạy mẫu tất cả các tiết học để cả tổ cùng dự. Dự xong cả tổ họp rút kinh nghiệm cho giờ dạy. Mỗi tháng tổ chức dạy  hai tiết thể hiện chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học giúp GV nắm vững hơn phương pháp và hình thức tổ chức dạy học.  Sau những giờ dạy mẫu đa số GV đều rất hưởng ứng và tỏ ra hứng thú, say sưa góp ý và rút kinh nghiệm.

+ Hội thảo các chuyên đề, trao đổi phương pháp dạy và học theo hướng đổi mới.

Thực hiện các công văn hướng dẫn của phòng, sở về triệu tập các lớp tập huấn chuyên đề cho GV ở các bộ môn. Tổ trưởng đi học về sẽ phải triển khai, báo cáo trước tổ để GV nắm bắt kịp thời. Từ đó có những điều chỉnh bổ sung cho môn học trong quá trình giảng dạy.

+ Trong năm học các tổ chuyên môn đăng kí các chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn cho Ban giám hiệu ngay từ đầu năm học. Để từ đó nhà trường bố trí sắp xếp thời gian thể hiện.

       Cách  thực hiện một buổi sinh hoạt chuyên môn

a. Nội dung, cấu trúc sinh hoạt tổ chuyên môn thường kỳ:

       Sinh hoạt tổ chuyên môn thường kỳ là tháng hai lần vào tuần thứ hai và tuần thứ tư của tháng sau tuần một.

- Chuẩn bị của tổ trưởng:  Để chuẩn bị cho cuộc họp tổ chuyên môn đạt kết quả tốt, trước cuộc họp tổ trưởng chuyên môn có nhiệm vụ tổng kết hoạt động công tác tổ trong tháng qua một cách cụ thể rút ra được những mặt mạnh, những nhược điểm, có bài học kinh nghiệm cần khắc phục, những công tác thường xuyên, đột  xuất. Sau đó tổ trưởng chuyên môn đề ra dự thảo kế hoạch hoạt động của tháng này dựa trên kế hoạch hoạt động tháng của nhà trường, chuyên môn và đoàn thể vừa đề ra ở cuộc họp hội đồng vào tuần 1.

- Phát biểu của giáo viên: Khi tổ trưởng trình bày, tổ viên chú ý lắng nghe, ghi chép vào sổ hội họp của mình. Khi tổ trưởng trình bày xong thì tổ trưởng yêu cầu từng giáo viên phát biểu ý kiến.

 - Quy định của tổ: Giáo viên tham gia hội họp thì phải trật tự, ghi chép nội dung, phải lắng nghe ý kiến phát biểu của đồng nghiệp và đặc biệt phải suy nghĩ, phát biểu ít nhất 1 ý kiến, hiến mưu hiến kế cùng tổ để có thêm những ý kiến hay bổ sung vào kế hoạch, có như vậy công tác mới trôi chảy, thực hiện dân chủ hóa trong hội họp, công tác. Nếu giáo viên nào không làm được thì tự mình trừ điểm thi đua khi tham gia xếp loại.

- Vai trò của tổ trưởng chuyên môn: Sau khi các thành viên trong tổ góp ý, tổ trưởng tóm tắt lại, lấy ý kiến thống nhất bổ sung vào biên bản tổ và đó là nghị quyết của tổ, mọi thành viên trong tổ phải có nhiệm vụ thực hiện. Tránh tình trạng họp tổ, tổ trưởng đưa ra ý kiến buộc mọi thành viên phải thực hiện, quát nạt các giáo viên vi phạm, khen chê ai hợp với mình, không tôn trọng nguyên tắc tập trung dân chủ.

       Để thực hiện tốt vai trò đầu tàu của mình, người tổ trưởng phải:

+ Là người công minh, cầm cân, nảy mực, là tấm gương cho tổ viên, đầu tàu trong mọi hoạt động cho các thành viên trong tổ noi theo.

+ Khi đồng nghiệp trong tổ vi phạm tổ trưởng phải là người cương quyết,nhưng  nhẹ nhàng, phân tích chính xác cho đồng nghiệp hiểu rõ đúng, sai để giáo viên đó tự nhận thấy và quyết tâm sữa chữa.

+ Khi phân công công viêc tổ trưởng phải công bằng, hợp lí, tương đối phù hợp với điều kiện hoàn cảnh, năng lực, sở trường, biết khơi dậy lòng nhiệt tình, sở thích và mặt mạnh của từng thành viên, biết khuyến khích kịp thời các đóng góp của họ để họ đưa hết sức lực trí tuệ ra làm việc.

+ Ngoài ra để cho tổ chuyên môn hoạt động có hiệu quả trước hết tổ trưởng phải làm được vai trò trung tâm, xây dựng tốt mối đoàn kết, thương yêu, tôn trọng lẫn nhau, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ, làm chổ dựa tinh thần, cần biết lắng nghe chia sẻ niềm vui nỗi buồn, khó khăn của đồng nghiệp trong tổ, không than phiền, khi có khuyết điểm góp ý thẳng thắn, quyết liệt, nhưng nhẹ nhàng, không để bụng, nhìn thấy sự tiến bộ đi lên biết khen, chê đúng lúc, biết động viên kịp thời, biết chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn khi đồng nghiệp gặp phải, biết khuyết điểm đồng nghiệp mắc phải ở trong hoàn cảnh nào để phê bình hay chia sẻ thì mới có hiệu quả.

        Trong các buổi sinh hoạt chuyên môn định kỳ như thế, nên chia thành 2 phần: - Phần đầu là đánh giá công tác cũ và triển khai công tác mới.

- Phần chính là sinh hoạt chuyên môn: tổ trưởng và các thành viên trong tổ trao đổi, thảo luận để đưa ra các giải pháp, cách làm về các vần đề, công việc đã nêu ra. Tổ trưởng chủ động thiết kế nội dung dựa trên kế hoạch của trường và tình hình thực tế của khối để đảm bảo tính kế hoạch chung. Coi trọng sự chủ động, sáng tạo của tổ trưởng và giáo viên trong tổ chứ không áp đặt phải sinh hoạt về nội dung gì.                       

b- Nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn trong việc thực hiện chuyên đề:

        Chuyên đề là vấn đề chuyên môn được nghiên cứu sâu cả về lí luận và thực tiễn, được xem xét toàn diện và thực hiện trong một thời gian tương đối dài, các biện pháp đưa ra phải được kiểm chứng trước khi báo cáo và áp dụng. Chuyên đề thường xuất phát từ yêu cầu thực tiễn công tác như dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, dạy học theo nhóm đối tượng học sinh, đổi mới phương pháp dạy học. Chuyên đề phải có báo cáo bằng văn bản, có thể được dạy minh hoạ tùy theo nội dung. Các chuyên đề dự định làm trong năm học phải được xây dựng, dự kiến từ đầu năm học, phân công người thực hiện.

        Cách tiến hành buổi sinh hoạt chuyên đề:

- Tổ trưởng tập trung các thành viên tham dự, nêu mục đích, nội dung buổi sinh hoạt.

- Báo cáo viên trình bày nội dung chuyên đề bằng văn bản.

- Dự giờ dạy minh họa.

- Tổ chức rút kinh nghiệm cho báo cáo và giờ dạy minh họa.

Thống nhất những nội dung áp dụng vào công tác giảng dạy.

Ví dụ:  Khi được lịch phân công thao giảng chuyên đề thì nhiệm vụ của Tổ trưởng chuyên môn và các thành viên trong tổ  thực hiện như sau :

 +  Họp tổ chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn phân công giáo viên lên chuyên đề. Tập thể các thành viên cùng Tổ trưởng chuyên môn tham gia giúp đỡ GV được phân công dạy mẫu, xây dựng tiết dạy, chuẩn bị đồ dùng theo yêu cầu tiết dạy.

 + Cả tổ cùng dự giờ góp ý nhằm xây dựng tiết dạy đạt yêu cầu từ khá giỏi .

 + Tổ trưởng chuyên môn chỉ đạo sát GV đã được phân công, không khoán trắng nhằm giúp giáo viên có thời gian đầu tư công sức trong chuyên đề đã được chọn.

 +  Khi dự giờ đồng nghiệp tránh tư tưởng vụn vặt, cầu toàn trong đóng góp, nên tập trung đi sâu vào các phương pháp, kiến thức chuyên môn trên tinh thần tôn trọng, giúp nhau đổi mới, mang lại hiệu quả tiết dạy tránh định kiến, cá nhân, phê bình góp những vấn đề thiếu sót vụn vặt, mà không thấy những cố gắng tốt, hiệu quả thiết thực, trong tiết dạy và các phương pháp mà GV đó đã vận dụng, tìm ra những kinh nghiệm tốt để điển hình học tập nhân rộng.

 + Tránh hiện tượng đồng ý mà không đưa ra ý kiến phát biểu góp ý cho tiếtdạy. Hiện tượng này chỉ xẩy ra ở các  giáo viên không chịu học hỏi, không chịu đưa ra những ý kiến trao đổi cuả mình mà còn dựa vào các ý kiến của các GV có kinh nghiệm rồi tán thành đồng ý.

 + Khi dự giờ trên tinh thần phải tôn trọng đồng nghiệp, gương mẫu nghiêm túc, không làm việc riêng, lắng nghe và thẳng thắng góp ý chân tình với đồng nghiệp, biết học hỏi những vấn đề mới để vận dụng thực tiển vào công tác của bản thân, tìm ra những kinh nghiệm tốt.

- Tập trung đi sâu vào kèm cặp giúp đỡ giáo viên còn yếu về chuyên môn. Cho những GV này thường xuyên lên chuyên đề để góp ý xây dựng giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

4. Đổi mới công tác quản lý chỉ đạo kiểm tra của BGH.

        Trong bất kì một hoạt động nào của nhà trường đều không thể thiếu được vai trò chỉ đạo của BGH. Việc quản lý chỉ đạo các tổ chuyên môn sinh hoạt, hoạt động là vô cùng quan trọng trong việc thúc đẩy và nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ cũng như chất lượng dạy và học. Từ thực tế tình hình nhà trường tôi đã tham mưu cho  và trực tiếp chỉ đạo đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn như sau:

- Chỉ đạo bố trí TKB hợp lý tạo thời gian thuận lợi cho các tổ chuyên môn sinh hoạt theo định kì.

- Thường xuyên dự họp với tổ chuyên môn. Việc dự họp với tổ CM là vô cùng cần thiết. Bới vừa nắm bắt được tình hình hoạt động CM, vừa lắng nghe tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của anh em để từ đó đề ra những giải pháp chỉ đạo phù hợp với từng tổ.

- Thường xuyên kiểm tra hồ sơ tổ, kiểm tra giáo án của tổ trưởng, tổ phó CM 1 lần/tháng. Kiểm tra biên bản sinh hoạt tổ xem các tổ có sinh hoạt đủ số lần không? Có triển khai những nội dung liên quan đến chuyên môn mà nhà trường đã triển khai không? Nội dung sinh hoạt có bàn về chuyên môn không hay là triển khai các công việc mang tính hành chính sự vụ.

- Thường xuyên giao ban với các tổ trưởng CM vào chiều thứ 6 hàng tuần. Thông qua các cuộc họp này tổ trưởng báo cáo việc thực hiện chương trình đồng thời PHT CM sẽ triển khai các công việc trong tuần tới  của nhà trường qua các tổ trưởng. Từ đó tổ lên KH hoạt động từng tuần ở trên bảng để chỉ đạo cho GV thực hiện.

       Giám sát sinh hoạt chuyên môn:  Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo định kỳ. Nội dung sinh hoạt chuyên môn cần chuẩn bị kỹ lưỡng để thông báo trong cuộc họp, từ đó khắc phục tình trạng sinh hoạt tổ chuyên môn qua loa chiếu lệ. Vận động giáo viên nghiêm túc chấp hành sự phân công chuyên môn của nhà trường, mỗi giáo viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trước công việc được giao, thẳng thắn góp ý với mục đích góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Tham khảo ý kiến chỉ đạo từ lãnh đạo nhà trường trước những vấn đề khó, chưa nắm bắt cụ thể để giải quyết một cách có hiệu quả nhất.

Chỉ đạo thống nhất nề nếp sinh hoạt tổ chuyên môn và qui định chung của tổ. Thiết lập hồ sơ theo qui định.

        Kết quả sau áp dụng các giải pháp:

1.Về tổ trưởng và giáo viên

        Khi thực hiện sinh hoạt tổ chuyên môn thì vai trò của tổ trưởng đã được phát huy. Tổ trưởng chủ động trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch, nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của giáo viên trong tổ. Trong vấn đề chuyên môn, kịp thời nắm bắt, và dự đoán được những khó khăn của giáo viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để xây dựng nội dung sinh hoạt chuyên môn, phân công nhiệm vụ cho giáo viên rõ ràng, dễ thực hiện; chỉ đạo, tổ chức các hoạt động của tổ khoa học, linh hoạt và sáng tạo.

        Giáo viên tham gia sinh hoạt chuyên môn đầy đủ và hào hứng, thực hiện tốt nhiệm vụ được tổ trưởng phân công. Không khí các buổi sinh hoạt chuyên môn thể hiện được tính dân chủ, cởi mở. Các thành viên chủ động, tích cực phát biểu ý kiến đóng góp cho nội dung sinh hoạt. Mối quan hệ đồng nghiệp gắn bó hơn, đoàn kết hơn.

2. Về công tác dạy học:

       Giáo viên có đầu tư cho tiết dạy, vận dụng việc đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức trong quá trình dạy học linh hoạt hơn, xác định chính xác mục tiêu, kiến thức và kĩ năng, trọng tâm cơ bản của bài dạy.

       Vận dụng linh hoạt các phương pháp và hình thức dạy học, tổ chức được các hoạt động  học tập cho học sinh, giúp học sinh chiếm lĩnh tri thức, rèn luyện kĩ năng một cách chủ động. Các tiết dạy đã thể hiện được rõ việc phân hóa đối tượng học sinh trong lớp theo trình độ. Nhiều học sinh đã tham gia vào các hoạt động học một cách hăng hái, biết hỗ trợ nhau hoàn thành công việc chung. Học sinh nghe, đọc, nói viết và tính toán, tham gia các hoạt động học tập và giáo dục một cách chủ động và tự giác; biết trình bày vấn đề một cách lưu loát. Giờ học nhẹ nhàng hơn, tự nhiên hơn, hiệu quả hơn.

3. PHẦN KẾT LUẬN

       3.1. Ý nghĩa:

        Qua thực tế làm công tác quản lý, chỉ đạo tổ chức hoạt động tổ chuyên môn đạt hiệu quả cao cần phải luôn tìm tòi các biện pháp để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Duy trì khối đoàn kết nội bộ, phát huy sức mạnh tập thể.Tổ trưởng chuyên môn làm việc nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, năng động , sáng tạo.

        Tập trung đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với học sinh của khối và của

từng lớp, chú ý đến hiệu quả công việc dù là nhỏ nhất. Chú ý khắc phục những hạn

chế của giáo viên và học sinh kịp thời .

        Thường xuyên tham khảo nhiều tài liệu đã được cung cấp, để áp dụng trong

giảng dạy và chỉ đạo chuyên môn đạt hiệu quả cao.

        Luôn gần gũi, tạo niềm tin cũng như tin tưởng các thành viên trong tổ khi thực

hiện nhiệm vụ.

        Luôn chuẩn bị trước nội dung dự kiến họp tổ chuyên môn thông qua BGH để có bổ sung những nhiệm vụ trọng tâm.

        3.2. Những kiến nghị, đề xuất

 - Đối với Ban Giám hiệu nhà trường: Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ

quan, đơn vị. Xây dựng nội quy, quy chế hoạt động của các bộ phận trong nhà

trường rõ ràng để tổ trưởng nắm được phạm vi, giới hạn, trách nhiệm của mình

trong vấn đề quản lí, chỉ đạo tổ chức và thực hiện kế hoạch năm học của nhà

trường, của tổ chuyên môn.

 - Đối với tổ trưởng:  Thường xuyên tham khảo nhiều tài liệu đã được cung cấp, để

áp dụng trong giảng dạy và chỉ đạo chuyên môn đạt hiệu quả cao. Luôn gần gũi,

tạo niềm tin cũng như tin tưởng các thành viên trong tổ khi thực hiện nhiệm vụ.

Luôn chuẩn bị trước nội dung dự kiến họp tổ chuyên môn thông qua BGH để có bổ sung những nhiệm vụ trọng tâm.

 - Đối với giáo viên: Tích cực tham gia xây dựng và thực hiện tốt quy định về nề

nếp dạy học của nhà trường, chủ động đề xuất những sáng kiến hay trong sinh hoạt

tổ chuyên môn.

       Tóm lại: Công tác quản lí, chỉ đạo việc sinh hoạt chuyên môn phải có kế hoạch, tổ chức nhân lực phù hợp, chỉ đạo sát sao và thường xuyên kiểm tra đôn đốc.

        Muốn cho chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn được nâng lên thì người cán

bộ quản lí phải kiên trì, không thể nóng vội, phải thực hiện dần dần từng chút một,

mưa dầm thấm sâu chứ không thể đốt cháy giai đoạn, không thể làm cho năng lực

của đội ngũ giáo viên ngay lập tức nâng cao ngay được. Phải tổ chức, hướng dẫn

một cách cụ thể, tỉ mỉ từ khâu kế hoạch đến nội dung thực hiện từng buổi sinh hoạt

tổ chuyên môn. Quản lí cả về thời gian, thời lượng, quan tâm từ nội dung đến cách

tiến hành và quan trọng nhất là kết quả cuối cùng thể hiện ở chất lượng học tập của

học sinh.

       Cần tạo ra không khí thi đua tích cực, thu hút mọi giáo viên tự giác tham gia

và tham gia nhiệt tình, đó cũng là một biện pháp quản lí và có lẽ đó chính là biện

pháp quản lí có hiệu quả cao nhất.

       Những vấn đề mà tôi đã nêu chắc chắn không tránh khỏi hạn chế và thiếu sót. Song đó là những kinh nghiệm nhỏ mà tôi đã rút ra được trong quá trình quản lý, chỉ đạo. Tôi rất mong được sự tham khảo, nhận xét, góp ý bổ sung của đồng nghiệp, của cấp trên để giải pháp này được hoàn thiện.                                                                           

 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KỶ THUẬT BỒI DƯỠNG ĐIỀN KINH CHO HỌC SINH NĂNG KHIẾU Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

     

Nguyễn Thị Mỹ Lệ

           (Trường Tiểu học Lê Trực - Tiến Hóa - Tuyên Hóa - Quảng Bình)

 

       Giáo dục thể chất là một trong những nội dung giáo dục quan trọng của nhà trường nhằm đào tạo thế hệ trẻ Việt Nam phát triển về trí tuệ, cường tráng về thể chất, phong phú về tinh thần và trong sáng về đạo đức.

      Ngày nay trong hệ thống giáo dục thể chất của nước ta, điền kinh là một môn thể thao có vị trí rất quan trọng trong các trường phổ thông nói chung và trường Tiểu học nói riêng. Đó là những nội dung thi đấu tại các kì thi cấp cụm, cấp huyện, cấp tỉnh, đại hội quốc gia và khu vực quốc tế.

      Điền kinh là một môn thể thao có lịch sử lâu đời nhất, được ưa chuộng và phổ biến rộng rãi trên thế giới. Với nội dung rất phong phú và đa dạng, điền kinh chiếm một vị trí quan trọng trong chương trình thi đấu của các đại hội thể thao Olympic quốc tế và trong đời sống văn hóa thể thao của nhân loại.

      Học tốt môn Điền kinh giúp cho học sinh phát triển đều đặn những nhóm cơ chủ yếu, tạo điều kiện hình thành tư thế đúng, điều chỉnh trọng lượng cơ thể. Trong quá trình tập luyện các bài tập Điền kinh kích thích việc tăng độ dài xương, làm chiều cao của các em tăng lên.Ngoài ra, việc tập luyện thường xuyên các môn Điền kinh còn góp phần rèn luyện ý chí, giáo dục ý thức khắc phục khó khăn cho học sinh.

      Trong bối cảnh hiện nay ngành giáo dục và đào tạo đang nổ lực đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong hoạt động học tập nhằm phù hợp với xu thế của thời đại. Hơn nữa sức khoẻ là vốn quý, là tiền đề, là cơ sở để thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, có sức khoẻ mới thực hiện được mơ ước, hoài bão của mình.

      Dựa trên cơ sở đó, người giáo viên phát hiện và tuyển chọn qua từng môn, từng nội dung, nhằm phát huy tố chất của các em mới có thành tích cao. Trong quá trình bồi dưỡng đội tuyển đòi hỏi phải nghiên cứu đưa ra những bài tập phù hợp với tưng nội dung, từng môn, tuỳ vào sức khoẻ, giới tính của học sinh. Bài tập phù hợp về thời gian, thời tiết mới có hiệu quả.

      Qua nhiều năm được phân công bồi dưỡng tập cho học sinh năng khiếu môn điền kinh tại trường Tiểu học bản thân tôi còn trăn trở trước kết quả còn khiêm tốn về tiềm lực thực tế của học sinh. Đứng trước thực tế này, tôi đã nghiên cứu và tìm ra phương pháp giảng dạy với những bài tập phù hợp nhằm khắc phục và hạn chế những thiếu sót trên giúp học sinh thực hiện tốt môn điền kinh, nâng cao thành tích. Chính vì vậy tôi đã chọn nội dung Một số giải pháp, kỷ thuật bồi dưỡng điền kinh cho học sinh năng khiếu ở trường Tiểu học.”

   1. Công tác chuẩn bị.

  - Giáo viên phải nắm rõ đặc điểm tâm, sinh lý của lứa tuổi học sinh tiểu học để có phương pháp bồi dưỡng phù hợp.

  - Giáo viên không ngừng học hỏi để trau dồi và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

  - Giáo viên phải nắm rõ đối tượng học sinh ở mỗi lớp học, chú ý bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo, kèm cặp học sinh yếu, học sinh chưa có hứng thú học tập để có biện pháp giúp đỡ kịp thời.

   - Để phát huy tính tích cực, chủ động,tư duy sáng tạo trong tập luyện môn Điền kinh của học sinh, giáo viên phải tổ chức cho các em tập luyện theo nhóm. Cần tìm hiểu và học tập những phương pháp luyện tập tiên tiến để áp dụng trong giờ bồi dưỡng.

2. Làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức.

     Chúng ta thường nghĩ rằng tập luyện thể dục thể thao đơn giản chỉ là để thư giản và rèn luyện cơ bắp, tuy nhiên thực tế cho thấy tập luyện thể dục thể thao còn có nhiều lợi ích khác nữa. Vì họ chưa biết đến tác dụng của tập luyện thể dục thể thao nên nhiều người chưa xem trọng hoạt động này. Ngay từ đầu năm học tôi đã lồng ghép vào các tiết dạy, kết hợp với đội để tuyên truyền đến với các em học sinh và phụ huynh hiểu được rằng: Cái quý nhất của mỗi con người là sức khoẻ và trí tuệ, có sức khoẻ tốt sẽ tạo điều kiện cho trí tuệ phát triển tốt hơn. Không chỉ thể dục thể thao giúp cho học sinh có được một sức khoẻ tốt mà còn có kết quả cao trong học tập và tham gia các hoạt động của nhà trường. Thể dục thể thao góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện giúp các em trở thành con người có ích cho xã hội.

     Tập luyện thể dục thể thao thường xuyên giúp các em có lối sống lành mạnh vui tươi, học tập và làm việc khoa học.

    Tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, đúng phương pháp khoa học sẽ làm cho cơ thể phát triển thể hiện ở sức nhanh, mạnh, bền và khéo léo của cơ thể tăng lên. Sức khoẻ có vai trò vô cùng quan trọng đối với chúng ta. Để có một sức khỏe tốt không phải là điều khó khăn mà nó nằm trong sự lựa chọn của mỗi người. Hãy tập luyện thể dục thể thao ngay từ bây giờ để cơ thể ngày càng khoẻ mạnh hơn, có sức khoẻ tốt mới hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

3. Tuyển chọn những hạt nhân tiêu biểu vào đội tuyển.

      Môn thể dục là môn học hình thành và phát triển thể chất của lứa tuổi bậc tiểu học thông qua tiết dạy bằng các phương pháp giảng giải và thị phạm, hoàn chỉnh và phân đoạn, luyện tập, sửa chữa động tác sai,…đem đến cho các em sự phát huy năng lực quan sát, tính tích cực tự giác trong học tập. Tuy nhiên mỗi tiết học cần phải chọn cho mình một số phương pháp cho phù hợp với từng nội dung, sân bãi của từng bài. Với những tiết dạy này nội dung bài học phải động lại ở các em nhiều hơn, sở dĩ như vậy là vì khi học xong tiết học các em có thể tái hiện lại được những gì trong tiết học thông qua bài tập các em nhớ lâu hơn. Để học sinh thực hiện tốt vấn đề trên giáo viên dạy phải mô phỏng động tác chính xác, vì môn học này mang tính bắt chước cao và có biện pháp sửa sai hữu hiệu.

     Tổ chức thi hội khoẻ phù đổng cấp trường là cơ hội tốt để phát hiện các tài năng ở những nội dung khác nhau. Ngoài ra có thể tuyển chọn thông qua bạn bè, vì các em thường xuyên chơi với nhau và dễ phát hiện các tố chất của bạn mình.

4. Tham mưa với nhà trường xây dựng kế hoạch tập luyện.

      Tham mưu và xây dựng kế hoạch cũng là bước quan trọng trong công tác bồi dưỡng đội tuyển, nó chỉ ra được lượng vận động và công việc cụ thể. Giúp cho buổi tập luyện chủ động ra bài tập và tạo hứng thú cho các em không bị động trong tập luyện.

5. Các bước tiến hành bồi dưỡng.

* Đối với người bồi dưỡng:

  - Đối với giáo viên vận dụng một số bài tập để bồi dưỡng đạt hiệu quả cao bộ môn điền kinh cần chú ý đến các yêu cầu sau:

+ Phải chuẩn bị cho mình thật đầy đủ và vững chắc về kiến thức chuyên môn lẫn phương pháp để đảm bảo cho quá trình bồi dưỡng lâu dài cho từng bài tập.        

+ Chuẩn bị các giải pháp và kỷ thuật trước khi lên lớp, có kiến thức chuyên môn vững vàng, thị phạm chính xác rõ ràng, linh động trong các tình huống và chủ động biết cách tạo cho không khí tập luyện sinh động, thoải mái để học sinh hứng thú tập luyện, dùng ngôn ngữ phải chuẩn, khẩu lệnh phải chính xác, đúng thuật ngữ của thể dục.

+ Giáo viên cần phải sắp xếp lịch bồi dưỡng theo một trình tự sao cho lượng vận động vừa và đủ, không nhiều quá và không ít quá. Bài tập phải từ thấp đến cao từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, để cho học sinh nắm bắt bài theo một trình tự có hệ thống làm cho Hs dễ hiểu, dễ tập luyện.

  + Khi học sinh tập luyện, những nhận xét bổ sung và động viên kịp thời của giáo viên là một trong những điều kiện đảm bảo phát huy tính tự giác tích cực của học sinh. Sự tích cực của học sinh có thể còn cao hơn nếu như độ khó của bài tập được tăng dần một cách hợp lý từ bài này qua bài khác làm cho học sinh tiến dần tới đích sau từng nhiệm vụ mới .

 + Việc sử dụng dụng cụ, số lần lặp lại, nhịp điệu và tốc độ thực hiện bài tập phù hợp với khả năng của học sinh là những điều giáo viên phải nắm chắc vì nó quyết định đến chất lượng bài học .

+ Chuẩn bị tốt sân tập và các phương tiện đồ dùng tập luyện.

- Khi triển khai bồi dưỡng phải coi trọng cả hai mặt: Vừa lý thuyết vừa thực hành. Không được xem nhẹ bất cứ mặt nào.

* Đối với học sinh:

- Đối với học sinh tập luyện đòi hỏi phải có tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trước tập thể.

- Phải có ý thức, tích cực, tự giác trong quá trình luyện tập, có tác phong nhanh nhẹn hoạt bát, có tố chất thể lực, năng khiếu tốt, có sự cố gắng, kiên trì, thật thà và dũng cảm rèn luyện đức tính tốt đẹp.

- Nghiêm túc luyện tập không những ở tiết học trên lớp mà còn kết hợp với tự học, tự tập ngoài giờ.

* Các bước tiến tập luyện.

Bước 1: Tập trung học sinh:

Tập trung học sinh, ghi tên, phân đối tượng theo từng nội dung tập luyện.

Kiểm tra thể lực chung toàn đội bằng bài tập “ Chạy di chuyển phải, trái” chạy lần lượt theo số, 2 vòng  theo hiệu lệnh.

 

Bước 2: Khởi động:

* Khởi động chung:

- Xoay cổ theo nhịp 1- 8 ( 2 - 3 lần),

- Xoay các khớp tay, cánh tay, khuỷu tay.

- Xoay khớp chân, đầu gối, hông.

 - Ép ngang, dọc, trước, sau.

* Khởi động chuyên môn:

Đây là nội dung khởi động rất quan trọng nhằm nâng cao thể lực cho đối tượng tập luyện. Được áp dụng cho từng nội dung trong bộ môn điền kinh.

Ví dụ: Nội dung bật xa tại chỗ:

+ Bật nhảy tại chổ  (20 - 30 lần), nhảy dây đơn (50 lần trở lên).

+ Bật cóc (15 - 20m 3 - 4 lần).

Ví dụ: Nội dung chạy ngắn:

+ Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, chạy đạp sau.

(10 -15m, 3 - 4 vòng)

+ Ép ngang, dọc, trước, sau.

            

                                              Đội hình khởi động chuyên môn.

Bước 3: Tiến hành tập luyện:

Giáo viên áp dụng các giải pháp, kỷ thuật vào trong tập luyện. Tuỳ vào thời gian và số lượng buổi tập giáo viên điều chỉnh lượng vận động cho học sinh từ thấp đến cao. Được thể hiện qua các giải pháp sau:

- VD: Khi hướng dẫn nội dung bật xa tại chỗ, giáo viên cho học sinh tập luyện từng kỹ thuật động tác sau đó mới phối hợp các động tác lại với nhau.                

- Thứ hai là nắm các chi tiết kỹ thuật trên cơ sở thực hiện lặp lại toàn bộ động tác đang học .

VD: Giáo viên thực hiện động tác chạy trọng nội dung chạy ngắn, được lặp lại nhiều lần để học sinh nắm bắt các chi tiết kỹ thuật động tác .

* Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng một số phương pháp sau :

 - Phương pháp tập luyện nguyên vẹn: Sử dụng khi việc chia nhỏ động tác gây ra những biến đổi lớn cấu trúc của nó.

+Tập theo các phương pháp trò chơi và phương pháp thi đấu tạo tình huống cho học sinh tự quản, tự đánh giá và tham gia đánh giá để nâng cao tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh: Trong giảng dạy sử dụng phương pháp này để kích thích sự hứng thú và phát huy tính tích cực tập luyện của học sinh.

 

 
 


                                  Đội hình trò chơi “Chạy tiếp sức theo vòng tròn.

 

- Phương pháp sử dụng lời nói: Dùng lời nói để cung cấp kiến thức, kích thích tư duy ra nhiệm vụ. Điều khiển, đánh giá kết quả, điều chỉnh hành vi người tập. thể hiện qua các bước sau.

 + Kể chuyện theo kiểu dạy học, trao đổi thảo luận.

 + Hướng dẫn, giải thích quy tắc thực hiện bài tập.

 + Chỉ thị và hiệu lệnh

 + Đánh giá kết quả bằng lời nói

 + Báo cáo bằng miệng và giải thích lẫn nhau

- Phương pháp trực quan: Nhờ hoạt động của tất cả các giác quan để tạo được sự liên hệ với hiện thực xung quanh. Để bảo đảm tính trực quan ta sử dụng nhóm các phương pháp sau :

 + Giáo viên thị phạm động tác

 + Biểu diễn bằng tài liệu trực quan: Sơ đồ ,tranh ảnh ,hình vẽ…

 + Biểu diễn bằng mô hình, dụng cụ và sa bàn

 + Biểu diễn hình ảnh bằng phim và băng từ ghi hình ảnh thực hiện bài tập .    

                                              Kỷ thuật chạy đà ném bóng.

* Bước 4: Tập thể lực.

    Sau khi kết thúc buổi tập luyện cho học sinh nghỉ khoảng 10 - 15 phút. Triển khai tập thể lực khi kết thúc một chủ đề nhất định giáo viên tiến hành kiểm tra đánh giá thể lực và kỷ thuật đạt được mức độ nào.

 

 

 

     6. Kết quả đạt được:

       Sau khi áp dụng giải pháp và kỷ thuật trong các buổi tập luyện tôi nhận thấy đa số học sinh đã phát tiển tốt và hạn chế được những sai lầm thường mắc trước đây, hoàn thiện tương đối tốt kĩ thuật và thành tích được nâng cao. Cụ thể như sau

 

STT

 

Khối

 

SHS

TRƯỚC KHI ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP

Mc 1

%

Mc 2

%

Mc 3

%

1

3

3

2

66,7

1

33,3

0

0

2

4

4

3

75

1

25

0

0

3

5

8

5

62,5

3

37,5

0

0

 

STT

 

Khối

 

SHS

SAU KHI ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP

Mc 1

%

Mc 2

%

Mc 3

%

1

3

3

1

33,3

2

66,7

0

0

2

4

4

0

0

2

50

2

50

3

5

8

0

 

4

50

4

50

 

   Việc áp dụng các phương pháp mới trong giảng dạy môn Điền kinh đã góp phần nâng cao thể lực và ý thức rèn luyện, luyện tập của học sinh. Phát huy được tính tự giác, tích cực và sáng tạo trong tập luyện, khả năng hình thành kĩ thuật động tác của học sinh có chất lượng hơn, kiến thức và khả năng thực hiện động tác được nâng lên một mức đáng kể. Tạo cho học sinh ý thức tự quản, ý chí vươn lên trong học tập. Kết quả học tập của học sinh là thước đo năng lực sư phạm của người giáo viên. Chính vì vậy mỗi giáo viên chúng ta phải tự trau dồi kiến thức, tự hoàn thiện mình, luôn trăn trở tìm ra những phương pháp giảng dạy, tập luyện phù hợp khắc phục những khó khăn để đưa chất lượng giáo dục thể chất ngày càng phát triển. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NGƯỜI LÃNH ĐẠO MẪU MỰC

       

        Thầy giáo Cao Xuân Hòa sinh ra và lớn lên tại quê hương xã Tiến Hóa huyện Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bình.

         Đã hơn 25 năm làm cán bộ quản lý trên địa bàn xã Tiến Hóa. Thầy đã có nhiều công lao đóng góp cho xã nhà, huyện nhà. Bồi dưỡng biết bao thế hệ giáo viên trưởng thành là giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, và cao hơn nữa là trở thành cán bộ quản lý. Thầy đã xây dựng được hai trường đạt chuẩn Quốc gia, trường tiểu học Lê trực và tiểu học Thanh Thủy. Trong công tác lãnh đạo thầy luôn là người có nhiều kinh nghiệm, xây dựng chiến lược phát triển của nhà trường từng bước đi lên rõ rệt. Là một trong những tấm gương sáng trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ” cho tập thể sư phạm chúng tôi noi theo. Thâỳ không những yêu nghề, mà yêu thương học trò.  Ai đó đã từng nói: “Mỗi thầy cô giáo như ngọn nến đốt chính mình để soi rọi cho người khác”. Không hiểu sao mỗi lúc ngẫm nghĩ về câu nói ấy, trong lòng tôi và các đồng nghiệp trong trường lại nghĩ đến người thầy  hiệu trưởng của mình năm xưa.

       Đối với chúng tôi thầy giáo Cao Xuân Hòa không chỉ là một người lãnh đạo nhiệt huyết tận tâm đầy năng lực, là một tấm gương để bản thân học tập, rèn luyện, để cống hiến nhiều hơn cho mái trường Tiểu học Lê Trực yêu thương.

.

                                                                                        Người viết

 

 

                                                                                   Lê Thị Hoa Thục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Điểm mới của đề tài

          Việc nghiên cứu đúc rút những kinh nghiệm để áp dụng chỉ đạo sinh hoạt tổ chuyên môn có hiệu quả là thực sự cần thiết và kịp thời đối với các trường Tiểu học.  Trong phạm vi đề tài này mang lại một cái nhìn mới mẻ và thiết thực với quan điểm đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt của các  tổ chuyên môn như là một trong những biện pháp góp phần đổi mới công tác quản lý của BGH để nâng cao chất lượng giáo dục cho nhà trường trong năm học 2018 - 2019 và các năm học tiếp theo.

 

 

 

Lê Thị Hoa Thục

Các Tin đã đăng

  Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học 5/14/2019 8:33:42 AM

  SKKN MÔN TIẾNG ANH 5/14/2019 8:27:31 AM

ĐỊA CHỈ
Tiến Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
Email: th­_letruc@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Tiểu học Lê Trực
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình