Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

TIN TỨC

BÁO CÁO Kết quả tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 Chủ đề: “Chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời”

11/11/2020 9:10:19 AM
BÁO CÁO Kết quả tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 Chủ đề: “Chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời”

                                                   

 

 

                                                   PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HÓA                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ TRỰC                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                    Số: 06/THLT                                                  Tiến Hóa, ngày 7 tháng 10 năm 2020

 

BÁO CÁO

Kết quả tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020

Chủ đề: “Chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời”

 

I. Công tác chỉ đạo triển khai tuần lễ học tập suốt đời

 - Công tác chỉ đạo:

 + Quán triệt CBGV, NV và HS tiến hành các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho mọi người về học tập suốt đời và góp phần xây dựng xã hội học tập. 

  +Tổ chức và triển khai kế hoạch tuyên truyền, giới thiệu các nội dung liên quan đến “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”; treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”.  

  +Sử dụng trang westside trường tổ chức tuyên truyền, đưa tin, bài về các hoạt động trong những ngày diễn ra “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”.  

  +Thư viện, treo các khẩu hiệu trước thời gian tổ chức Lễ khai mạc cho đến khi kết thúc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”, nội dung khẩu hiệu tuyên truyền như sau:    Chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời”.

 + Phân công CBQL,GV,NV, HS tham gia dự lễ  Lễ khai mạc tại UBND xã..

 - Hệ thống các văn bản chỉ đạo.:

      Công văn số 2389/SGD&ĐT-CNTX ngày 25/9/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình;

      Kế hoạch số 1092 /KH-UBND ngày 29 /9/2020 của UBND huyện Tuyên Hóa về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020;

     Công văn số 405/PGD&ĐT ngày 29/9/2020 của Phòng GD ĐT Tuyên Hóa về việc hướng dẫn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020; 

 - Công tác phối kết hợp: Giữa các bộ phận phối hợp chặt chẽ với nhau cụ thể:

1. Đ/c: Hoàng Thị Nguyệt - Hiệu trưởng phụ trách chung

2. Đ/c: Lê Thị Hoa Thục - Phó Hiệu trưởng:  Xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện nội dung kế hoạch của trường. Tổng hợp kết quả hoạt động của các bộ phận có liên quan trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời để báo cáo về Phòng giáo dục theo quy định.

3. Nguyễn Thị Ánh Tuyết - GV Âm nhạc - Tập luyện văn nghệ.

4..Đ/c Lê Thị Hồng Minh - Cán bộ thư viện: Xây dựng kế hoạch giới thiệu sách, phát động tuần lễ đọc sách, sắp xếp, bố trí phòng thư viện thoáng mát, sạch đẹp. Triển khai các chương trình đọc sách trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện; (sách, báo) 

5. Đ/c Hoàng Thị Linh Hà - Tổng phụ trách Đội: Tổ chức phát thanh trên hệ thống đài phát thanh của trường, tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của việc học tập suốt đời năm 2020. Chủ đề: “Chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời”

6. Đ/c Phạm Thị Hường - Giáo viên Mỹ thuật: Chụp hình, quay Video các hoạt động diễn ra trong tuần lễ.

7. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Xuân - Giáo viên tin học: Hướng dẫn, tập huấn cho CB, GV, NV và HS về kỹ năng tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin trên mạng Internet một cách an toàn, hiệu quả. Viết tin bài, các hình ảnh về các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2020 cập nhật lên trang Web của trường.

8. Tổ Văn phòng: Treo băng rôn, khẩu hiệu.

    II. Kết quả cụ thể

  1. Kết quả theo từng nội dung hoạt động hưởng ứng Tuần lễ

 

STT

Nội dung các hoạt động

Đơn vị tính

Số lượng

Ghi chú

1

Xây dựng cộng đồng học tập trực tuyến ngày càng phát triển cả về quy mô và chất lượng

 

 

 

  • Các chương trình học tập trực tuyến

Số lượng chương trình triển khai

1

 

Số người

tham gia học

260

- Ứng dụng công nghệ thông tin (ƯDCNTT) trong hoạt động dạy học và hoạt động thư viện

Số lượt tổ chức dạy học, hoạt động thư viện ƯDCNTT

1

 

Số người tham gia học

17

  • Khai thác các nguồn tài nguyên (NTN) giáo dục mở hữu ích (sách, báo, bài giảng điện tử...)

Số lượt truy cập vào các NTN

 

 

Số người tham gia truy cập khai thác NTN

 

  • Giáo viên, học sinh, sinh viên tham gia diễn đàn, câu lạc bộ trực tuyến, giao lưu, chia sẻ về sách, văn hóa đọc, nghiên cứu khoa học...

Số CLB, diễn đàn, CLB trực tuyến

1

 

Số lượng GV, HS, SV tham gia

260

2

Tuyên truyền về tầm quan trọng của việc học tập suốt đời cũng như vai trò của chuyển đổi số trong việc thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời cho mọi người và các hoạt động của Tuần lễ

Số đơn vị tổ chức tuyên truyền

01

 

Số Tin, bài tuyên truyền

05

3

Ấn phẩm thông tin (băng rôn, khẩu hiệu, áp phich...)

Số đơn vị treo băng rôn, khẩu hiệu

01

 

Số băng rôn, khẩu hiệu được treo

3

4

Lớp tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin trên mạng Internet một cách an toàn, hiệu quả

Số lớp tập huấn, hướng dẫn được tổ chức

1

 

Số người tham gia

280

5

Các cơ sở giáo dục tổ chức các lớp học, tập huấn, hội thảo về giáo dục kỹ năng sống, ngoại ngữ, kỹ năng sử dụng công nghệ hiện đại trong cuộc sống và công việc...

Số lớp học, tập huấn, hội thảo được tổ chức

 

 

Số người tham gia

 

6

Tổ chức các diễn đàn, cuộc thi về chủ đề công dân học tập, công dân toàn cầu

Số lượng các diễn đàn, cuộc thi

 

 

Số người tham gia

 

7

Các thư viện công cộng (TVCC), thư viện nhà trường (TVNT), thư viện của trung tâm học tập cộng hợp tác (TV.TTHTCĐ), chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau về cơ sở vật chất, trang thiết bị thư viện

Số TVCC, TVNT, TV.TTHTCĐ tại địa phương, đơn vị

 

 

Số thư viện hợp tác, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau

 

8

Phát động phong trào và tổ chức quyên góp sách nhằm xây dựng “tủ sách lớp học”, xây dựng thư viện, không gian đọc tại các TTHTCĐ

Số lượng sách quyên góp được

288

 

 

Số tập thể, cá nhân được tặng sách

05

9

Đa dạng hóa các hoạt động giáo dục, học tập tại các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ... tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao (VHVN-TDTT), thăm quan, học tập tại bảo tàng, di tích lịch sử

Số hoạt động VHVN-TDTT được tổ chức tại địa phương, đơn vị

1

 

Số người tham gia các hoạt động VHVN-TDTT

260

 Số người tham gia thăm quan, học tập tại bảo tàng, di tích lịch sử

 

10

Tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ

Số đơn vị, tổ chức chức Lễ khai mạc Tuần lễ

 

 

Số cơ sở giáo dục tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ

 

11

Khen thưởng về tổ chức Tuần lễ

Số lượng tập thể

được khen thưởng

 

 

 

Số lượng cá nhân

được khen thưởng

 

12

Kinh phí

Ngân sách nhà nước

475.000

 

 

Kinh phí hỗ trợ, huy động từ các nguồn hợp pháp khác (nếu có)

 

13

Các nội dung khác (nếu có)

 

 

 

 

2. Những thuận lợi, khó khăn

a) Thuận lợi:

- Được sự quan tâm chỉ đạo của Sở GD& ĐT Quảng Bình, UBND huyện Tuyên Hóa, Phòng Giáo dục & Đào tạo Tuyên Hóa.

- Lãnh đạo nhà trường triển khai tuần lễ học tập suốt đời một cách kịp thời có hiệu quả.

- Đội ngũ giáo viên, nhân viên, HS, phụ huynh hưởng chủ đề tuần lễ một cách tích cực.

- Đa số học sinh yêu thích đọc sách.

b) Khó khăn:

 III. Kiến nghị, đề xuất

                       

Nơi nhận                                                                          

  • Phòng GD
  • BGH

Lưu VT                                                                                                                                                                          

                                    THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

 

                                                                                Hoàng Thị Nguyệt

                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Thị Hoa Thục

ĐỊA CHỈ
Tiến Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
Email: th­_letruc@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Tiểu học Lê Trực
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình