Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

HOẠT ĐỘNG ĐỘI

Hoạt động tuyên truyền măng non

6/4/2020 7:52:32 AM
Hoạt động tuyên truyền măng non

Mỗi tuần một nội dung, đội Tuyên truyền măng non đã góp phần xây dựng cho các bạn học sinh ý thức thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, tuân thủ các nội quy của Nhà trường và Liên đội cũng như giúp các bạn học sinh
hiểu hơn về các ngày lễ lớn trong năm.

Hoàng Thị Linh Hà

ĐỊA CHỈ
Tiến Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
Email: th­_letruc@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Tiểu học Lê Trực
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình